Välkommen till PIM-Examination
 
 

Välkommen till PIM-bevis

PIM avvecklas 1 juli 2014

I juli 2013 tog generaldirektör Anna Ekström ett beslut om att avveckla utbildningen Praktisk it- och mediekompetens, PIM. Det innebär att från och med den 1 juli 2014 måste alla skolor och förskolor ha avslutat sin PIM-utbildning.

Efterfrågan på PIM-utbildningen har minskat. Det saknas också medel för att fortsätta driva utbildningen och pilotprojektet. Skolverket har sedan 2011 inte fått några riktade medel för att driva regeringsuppdraget om it i skolan där PIM och PIMlab ingår.

PIM har bedrivits mycket framgångsrikt under sju år och ett stort antal av landets skolor och förskolor har genomfört utbildningen. Intresset för att starta utbildningen har minskat under de sista åren, eftersom så många lärare och förskollärare redan har genomfört PIM.

Avvecklingen innebär att från och med den 1 juli 2014 måste alla skolor och förskolor ha avslutat sin PIM-utbildning. Efter det datumet kan man inte längre ta del av handledningar, inskickade uppgifter eller användarinformation.

Vi tackar för er medverkan och hoppas att ni har haft stor glädje av PIM.


Frågor om avvecklingen
Maria Weståker
Chef för undervisningstödsenheten
E-post: maria.westaker@skolverket.se
Tel: 08-5273 3193

Frågor om hur kommunen ska avsluta PIM-utbildningen
Mikael Iselow
Undervisningsråd
E-post: mikael.iselow@skolverket.se


 Information om PIM-bevis

Utgångspunkten för PIM-bevis är innehållet i de 10 handledningarna PIM:

 www.pim.skolverket.se

För att du skall veta vad i PIM som tas upp på respektive nivå finns ett studiekort där du ser hur det är upplagt.

 Studiekort (pdf)

 
 
 
 
 
 
Har du glömt ditt lösenord?